Miljoenen Nederlanders ervaren geluidsoverlast. Dit beïnvloedt ons leef- en woongenot én onze gezondheid. Geluidshinder kan op de lange duur namelijk leiden tot stress, hartklachten en slaapproblemen. Bij het zoeken naar een oplossing gaat het echter niet alleen over de decibellen, maar vooral ook over hoe wij geluid beleven. Onderzoek leert namelijk dat een geluidsklimaat niet per se beter wordt door een omgeving stiller te maken. Volgens de principes van Soundscape kan het toevoegen van geluid zelfs positief werken.

Maskeren
Zo weten we dat we natuurlijke geluiden als prettiger ervaren. En mechanische geluiden als onprettig. Denk aan een fontein die verkeersgeluid maskeert. Ook extra groen kan de geluidsbeleving verbeteren. Met de juiste aandacht voor geluid creëer je gezondere woon- en leefgebieden. Niet geredeneerd vanuit decibellen, maar vanuit geluidsbeleving. Hiermee biedt Soundscape kansen. Voor beleidsmakers en stedenbouwkundigen. En uiteindelijk voor ons allemaal.

Geluidservaring
De verwachting is dat de geluidsbelasting in ons land toeneemt. De grootste boosdoeners zijn weg-, trein-, en vliegverkeer. Maar ook het geluid van warmtepompen, airco-units en windmolens zorgt voor steeds meer hinder. Natuurlijk, we hebben normen en wetten die ons beschermen tegen geluidshinder. Maar deze gaan uit van geluidsniveaus en decibellen. Die zeggen weinig over hoe wij geluid écht ervaren. Om de kansen van Soundscape te benutten willen we bij Antea Group de Soundscapeprincipes daarom nog meer gaan toepassen in projecten.

De lange versie van dit artikel is te lezen op onze website. Vragen over Soundscape? Stel ze aan Marloes van de Klundert.

Miljoenen Nederlanders ervaren geluidsoverlast. Dit beïnvloedt ons leef- en woongenot én onze gezondheid. Geluidshinder kan op de lange duur namelijk leiden tot stress, hartklachten en slaapproblemen. Bij het zoeken naar een oplossing gaat het echter niet alleen over de decibellen, maar vooral ook over hoe wij geluid beleven. Onderzoek leert namelijk dat een geluidsklimaat niet per se beter wordt door een omgeving stiller te maken. Volgens de principes van Soundscape kan het toevoegen van geluid zelfs positief werken.

Maskeren
Zo weten we dat we natuurlijke geluiden als prettiger ervaren. En mechanische geluiden als onprettig. Denk aan een fontein die verkeersgeluid maskeert. Ook extra groen kan de geluidsbeleving verbeteren. Met de juiste aandacht voor geluid creëer je gezondere woon- en leefgebieden. Niet geredeneerd vanuit decibellen, maar vanuit geluidsbeleving. Hiermee biedt Soundscape kansen. Voor beleidsmakers en stedenbouwkundigen. En uiteindelijk voor ons allemaal.

Geluidservaring
De verwachting is dat de geluidsbelasting in ons land toeneemt. De grootste boosdoeners zijn weg-, trein-, en vliegverkeer. Maar ook het geluid van warmtepompen, airco-units en windmolens zorgt voor steeds meer hinder. Natuurlijk, we hebben normen en wetten die ons beschermen tegen geluidshinder. Maar deze gaan uit van geluidsniveaus en decibellen. Die zeggen weinig over hoe wij geluid écht ervaren. Om de kansen van Soundscape te benutten willen we bij Antea Group de Soundscapeprincipes daarom nog meer gaan toepassen in projecten.

De lange versie van dit artikel is te lezen op onze website. Vragen over Soundscape? Stel ze aan Marloes van de Klundert.