Volgens de Festival Monitor 2019 schoot de festivalsector in Nederland in het voorgaande jaar tot een recordaantal van meer dan duizend festivals met maar liefst 26,5 miljoen bezoeken. Stadsparken vormen daarbij een populaire locatie. Maar één weekend stampen en hossen kan een negatieve impact hebben op de bodemgesteldheid, de flora en de fauna,stelt Theo Prins, adviseur geohydrologie en ondergrond bij Antea Group. “Veel stadsparken zijn hier namelijk niet op berekend, omdat ze van nature slappe grond hebben. Steeds meer gemeenten schakelen Antea Group in voor bodemonderzoek van hun parken, onder meer voor hun evenementenbeleid. Maar niet alleen festivalbezoekers laten hun sporen na; ook klimaatverandering maakt de bodem kwetsbaarder. “Droogtestress kan leiden tot bodemdaling of directe, snelle aantasting van de vegetatie. Tegelijkertijd hebben we juist stadsgroen nodig als coldspot bij hitte, maar ook voor waterberging bij piekbuien.” Theo geeft vijf goede redenen voor zo’n grootschalig, samenhangend bodemonderzoek:

  1. Een onderzoek van het héle bodemsysteem geeft helderheid over de werkelijke effecten. “Losse parameters ‒ zoals bodemtypering, bodemleven en bewortelingsdiepte ‒zeggen wel iets, maar juist in de bodem hangt alles met elkaar samen.”
  2. Metingen op verschillende momenten in het jaar bieden het beste inzicht in de belastbaarheid en hersteltijd van stedelijk groen.
  3. Een breed onderzoek past bij steeds meer gemeenten in het evenementenbeleid, met serieuze aandacht voor bodem, waterhuishouding, flora en fauna.
  4. Bodemdata vormen ook een rijke bron voor andere gemeentelijke ambities, aansluitend bij de Omgevingswet. “Denk aan het verbeteren van de biodiversiteit, of het behoud van groene belevingswaarden.”
  5. Inzicht in de bodemdata vormt de sleutel tot volledige afwegingen, breed gedragen keuzes en integrale oplossingen.

Volgens de Festival Monitor 2019 schoot de festivalsector in Nederland in het voorgaande jaar tot een recordaantal van meer dan duizend festivals met maar liefst 26,5 miljoen bezoeken. Stadsparken vormen daarbij een populaire locatie. Maar één weekend stampen en hossen kan een negatieve impact hebben op de bodemgesteldheid, de flora en de fauna,stelt Theo Prins, adviseur geohydrologie en ondergrond bij Antea Group. “Veel stadsparken zijn hier namelijk niet op berekend, omdat ze van nature slappe grond hebben. Steeds meer gemeenten schakelen Antea Group in voor bodemonderzoek van hun parken, onder meer voor hun evenementenbeleid. Maar niet alleen festivalbezoekers laten hun sporen na; ook klimaatverandering maakt de bodem kwetsbaarder. “Droogtestress kan leiden tot bodemdaling of directe, snelle aantasting van de vegetatie. Tegelijkertijd hebben we juist stadsgroen nodig als coldspot bij hitte, maar ook voor waterberging bij piekbuien.” Theo geeft vijf goede redenen voor zo’n grootschalig, samenhangend bodemonderzoek:

  1. Een onderzoek van het héle bodemsysteem geeft helderheid over de werkelijke effecten. “Losse parameters ‒ zoals bodemtypering, bodemleven en bewortelingsdiepte ‒zeggen wel iets, maar juist in de bodem hangt alles met elkaar samen.”
  2. Metingen op verschillende momenten in het jaar bieden het beste inzicht in de belastbaarheid en hersteltijd van stedelijk groen.
  3. Een breed onderzoek past bij steeds meer gemeenten in het evenementenbeleid, met serieuze aandacht voor bodem, waterhuishouding, flora en fauna.
  4. Bodemdata vormen ook een rijke bron voor andere gemeentelijke ambities, aansluitend bij de Omgevingswet. “Denk aan het verbeteren van de biodiversiteit, of het behoud van groene belevingswaarden.”
  5. Inzicht in de bodemdata vormt de sleutel tot volledige afwegingen, breed gedragen keuzes en integrale oplossingen.