Ruige polderweide, zwartbont aan de horizon en wuivend gras. De Krimpenerwaard is prachtig om per fiets te verkennen. Hartje Randstad, maar het stadsgewoel verder weg dan ooit. Tegelijkertijd is dit gebied kwetsbaar door dalende veenbodem. Dit maakt de aanleg van nieuwe fietspaden een uitdaging. Een ‘veenvriendelijke’ vinding om infrastructuur aan te leggen, bood echter uitkomst.

Het fietspad tussen de Koolwijkseweg en de Benedenheulseweg; op het eerste gezicht een twaalf-ineen-dozijn pad. Diepzwart asfalt dwars door helgroen polderland; in vijf minuten ben je erover heen. Toch fiets je hier ongemerkt over één van de innovatiefste fietspaden van Nederland. Die noviteit ligt verscholen in de fundatie. Hiervoor werd voor het eerst in Nederland de Allustabilisatietechniek toegepast.

Kwetsbaar
De provincie Zuid-Holland investeert volop in haar fietsinfrastructuur. “We fietsen steeds meer en verder. Dit willen we faciliteren”, vertelt Floor Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer. In kwetsbare gebieden als de Krimpenerwaard vraagt dit wel om nieuwe ideeën. Vermeulen: “Veenweidegebied daalt en dit gaat snel. Daarom zoeken we alternatieve technieken waarmee je deze gebieden toch kunt ontsluiten, zonder ze extra te belasten.”

Het fietspad in de F441 bij Stolwijk vroeg om zo’n ander idee. De traditionele aanleg, de bodem inklinken door het met zand voor te belasten, zou teveel vergen van het gebied. Corrie Bos van Antea Group: “Hiervoor heb je honderden vrachtwagenritjes nodig. In het buitengebied van Stolwijk zijn de toegangswegen hiervoor ongeschikt. Ook de toepassing van EPS-blokken lag daarom niet voor de hand.”  >>

OVER DE F441

De F441 maakt onderdeel uit van het provinciaal fietspadenplan en vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk tussen de Lek, het Loetbos en de Hollandse IJssel. Het traject wordt gefaseerd aangelegd. Het tracé bij Stolwijk was één van de meest uitdagende onderdelen in het tracé. Dit anderhalf kilometer lange fietspad loopt dwars door kwetsbaar veenweidegebied.

ONTMOETING

Janneke Bodegom loopt dagelijks haar rondje over het fietspad met hond Joop. Vanuit haar woonplaats Stolwijk loopt ze via de Koolwijkseweg de F441 op, dwars door de polder. Via dit fietspad kan ze via de Benedenkerkseweg weer terug naar Stolwijk, een rondje van 8 kilometer.

Vóór de aanleg van de F441 reed ze met de auto naar het Loetbos in Lekkerkerk, om daar te gaan wandelen. Ze is erg blij dat ze nu de mogelijkheid heeft om zo dichtbij door de natuur te wandelen of te fietsen. 

Janneke heeft onlangs nog een schaap gered in de polder. Het dier was op z’n rug gerold en kon niet meer zelfstandig overeind komen. “Dan ben ik blij dat ik kan helpen!”

“Door samen de uitdagingen aan te gaan in bouwen op slappe ondergrond en CO2-reductie is het meest duurzame en innovatieve fietspad in Nederland ontstaan in een uniek Hollands landschap”

Michel van der Kooij

Corrie Bos, senior-projectleider Wegen bij Antea Group en Michel van der Kooij, projectleider programma fiets bij provincie Zuid-Holland

Foto: Maarten Coolen, 26-11-2019

Ruige polderweide, zwartbont aan de horizon en wuivend gras. De Krimpenerwaard is prachtig om per fiets te verkennen. Hartje Randstad, maar het stadsgewoel verder weg dan ooit. Tegelijkertijd is dit gebied kwetsbaar door dalende veenbodem. Dit maakt de aanleg van nieuwe fietspaden een uitdaging. Een ‘veenvriendelijke’ vinding om infrastructuur aan te leggen, bood echter uitkomst.

Het fietspad tussen de Koolwijkseweg en de Benedenheulseweg; op het eerste gezicht een twaalf-ineen-dozijn pad. Diepzwart asfalt dwars door helgroen polderland; in vijf minuten ben je erover heen. Toch fiets je hier ongemerkt over één van de innovatiefste fietspaden van Nederland. Die noviteit ligt verscholen in de fundatie. Hiervoor werd voor het eerst in Nederland de Allustabilisatietechniek toegepast.

Kwetsbaar
De provincie Zuid-Holland investeert volop in haar fietsinfrastructuur. “We fietsen steeds meer en verder. Dit willen we faciliteren”, vertelt Floor Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer. In kwetsbare gebieden als de Krimpenerwaard vraagt dit wel om nieuwe ideeën. Vermeulen: “Veenweidegebied daalt en dit gaat snel. Daarom zoeken we alternatieve technieken waarmee je deze gebieden toch kunt ontsluiten, zonder ze extra te belasten.”

Het fietspad in de F441 bij Stolwijk vroeg om zo’n ander idee. De traditionele aanleg, de bodem inklinken door het met zand voor te belasten, zou teveel vergen van het gebied. Corrie Bos van Antea Group: “Hiervoor heb je honderden vrachtwagenritjes nodig. In het buitengebied van Stolwijk zijn de toegangswegen hiervoor ongeschikt. Ook de toepassing van EPS-blokken lag daarom niet voor de hand.”  >>

ONTMOETING

Janneke Bodegom loopt dagelijks haar rondje over het fietspad met hond Joop. Vanuit haar woonplaats Stolwijk loopt ze via de Koolwijkseweg de F441 op, dwars door de polder. Via dit fietspad kan ze via de Benedenkerkseweg weer terug naar Stolwijk, een rondje van 8 kilometer.

Vóór de aanleg van de F441 reed ze met de auto naar het Loetbos in Lekkerkerk, om daar te gaan wandelen. Ze is erg blij dat ze nu de mogelijkheid heeft om zo dichtbij door de natuur te wandelen of te fietsen. 

Janneke heeft onlangs nog een schaap gered in de polder. Het dier was op z’n rug gerold en kon niet meer zelfstandig overeind komen. “Dan ben ik blij dat ik kan helpen!”

OVER DE F441

De F441 maakt onderdeel uit van het provinciaal fietspadenplan en vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk tussen de Lek, het Loetbos en de Hollandse IJssel. Het traject wordt gefaseerd aangelegd. Het tracé bij Stolwijk was één van de meest uitdagende onderdelen in het tracé. Dit anderhalf kilometer lange fietspad loopt dwars door kwetsbaar veenweidegebied.

“Door samen de uitdagingen aan te gaan in bouwen op slappe ondergrond en CO2-reductie is het meest duurzame en innovatieve fietspad in Nederland ontstaan in een uniek Hollands landschap”

Michel van der Kooij

Corrie Bos, senior-projectleider Wegen bij Antea Group en Michel van der Kooij, projectleider programma fiets bij provincie Zuid-Holland

“Door samen de uitdagingen aan te gaan in bouwen op slappe ondergrond en CO2-reductie is het meest duurzame en innovatieve fietspad in Nederland ontstaan in een uniek Hollands landschap”

Michel van der Kooij

Foto: Maarten Coolen, 26-11-2019